Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Sztuka - wartość - sacrum. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu

red. Beata Bigaj-Zwonek , red. Barbara Hryszko , red. Sylwia Góra

Wydawnictwo: WAM, 2016
Stron: 404
Dział:
ISBN/ISSN: 9788327713049
Wydanie papierowe

60,00 54,00

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Beata Bigaj-Zwonek , red. Barbara Hryszko , red. Sylwia Góra

Wydawnictwo: WAM, 2016

Dział:

Stron: 404

ISBN/ISSN: 9788327713049

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Akademii lgnatianum dla uczczenia 75-lecia profesora Pawła Taranczewskiego, swojego wykładowcy, wybitnego artysty i uczonego. Jest to więc księga pamiątkowa stanowiąca dopełnienie tejże konferencji, przede wszystkim jednak trwały wyraz hołdu dla tak zasłużonej postaci na polu artystycznym i naukowym w zakresie filozofii, zwłaszcza estetyki, a także dydaktyki.( ... )

Różnorodność tematyczna książki, interdyscyplinarność, zapewniają szerokie spektrum jej odbiorców, z kilku dziedzin humanistyki. Uczestnictwo w tym zbiorowym dziele znanych postaci ze świata nauki i sztuki, doświadczonych w przygotowywaniu własnych tekstów, z góry niejako narzuca wysoki standard księgi, tak pod względem merytorycznym jak i formalnym.

dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

Bogactwo tematów w obszarze szeroko rozumianej humanistyki, różnorodność tekstów i interpretacji, zaznaczone więzi, łączące autorów z Jubilatem, to wszystko składa się na walory tej lektury. Trudno się zatem dziwić, że czytając tę Księgę Jubileuszową można wiele się nauczyć, wzruszyć się, a także doznać przyjemności. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że monografia ta ma liczne walory naukowe i literackie. A przede wszystkim pokazuje (świadczy, potwierdza), jak twórczość jednego człowieka może inspirować innych ludzi, wpływać na nich, a nawet kształtować ich smak. Ten rodzaj inspiracji staje się zawsze początkiem współpracy i dialogu, które są tak bliskie humanistyce.

dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW