Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne. Tom 13. Rukopisnyje prologi Wielikowo Kniażestwa Litowskowo

red. Marzanna Kuczyńska , red. Jan Stradomski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2017
Stron: 390
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365432216

 

Autor: red. Marzanna Kuczyńska , red. Jan Stradomski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2017

Dział:

Stron: 390

ISBN/ISSN: 9788365432216

Cerkiewnosłowiańska rękopiśmienna spuścizna ziem litewsko-polskich jest unikatowa, ponieważ jedne odpisy Prologu reprezentują powstałe w miejscowych skryptoriach niezależne redakcje i nowe odmiany znanych wcześniej rodzajów prologów, natomiast drugie są wspólne dla całego areału Slavia Orthodoxa. W książce zostały omówione rękopiśmienne prologi z XV–XVII w., które są przykładami istnienia odrębnych redakcji. Praca stanowi studium tekstologiczne i źródłowe przeprowadzone na materiale 34 rękopisów Prologu, co pozwoliło wydzielić 5 redakcji, powstałych i/lub funkcjonujących głównie na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej.

Spis treści

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I
§ 1. Общая текстологическая характеристика киево-софийской редакции Простого пролога
§ 2. Источники поучений киево-софийской редакции
ГЛАВА II
§ 1. Общая текстологическая характеристика новогрудской редакции Простого пролога
§ 2. Источники поучений новогрудской редакции
ГЛАВА III
§ 1. Общая текстологическая характеристика киевской редакции Стишного пролога
§ 2. Вторая кассиановская редакция Киево-Печерского патерика в киевской редакции Пролога
ГЛАВА IV
§ 1. Общая текстологическая характеристика музейной редакции Простого пролога
§ 2. Источники поучений музейной редакции
ГЛАВА V
§ 1. Общая текстологическая характеристика рифмованной редакции Стишного пролога
§ 2. Источники поучений рифмованной редакции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сокращения в формулировках упоминаний святых
Сокращенные обозначения библиотек
Перечень использованных списков
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ ПРОЛОЖНЫХ ПОУЧЕНИЙ
УКАЗАТЕЛЬ ИНЦИПИТОВ ПРОЛОЖНЫХ ТЕКСТОВ
Streszczenie
Santrauka
Summary