Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie

Joanna Szadura

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2017
Stron: 437
Dział:
ISBN: 9788377849743
 
 
 

 

Joanna Szadura

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2017

Dział:

Stron: 437

ISBN: 9788377849743

O czym jest ta książka? Na pewno nie jest o czasie ujmowanym jako wielkość fizyczna. Jest o człowieku i o tym, jak człowiek czas rozumie, jak go przeżywa, mierzy, segmentuje, ocenia, jak wpisuje weń swoje życie. Traktuje o czasie jako „nieuniknionym fakcie życia społecznego i istnienia kulturowego” – ujmowanym jako kluczowa kategoria kulturowa, na której nadbudowana została tożsamość każdej wspólnoty. Mówi o czasie społecznym, polskim, związanym z różnymi obszarami naszego bycia w świecie – regulowanym rytmami natury, rytmem biologicznym życia człowieka oraz związanym z historią i tradycją. Czasie, którego rozumienie zostało zakodowane w zwyczajach, obrzędach oraz języku.