Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Literackie oblicze "Dziennika Wileńskiego" (1805-1806 i 1815-1830)

Jolanta Kowal

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017
Stron: 464
Dział:
ISBN: 9788379964680
 
 
 

 

Jolanta Kowal

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017

Dział:

Stron: 464

ISBN: 9788379964680

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

ROZDZIAŁ I

Obraz czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie epoki porozbiorowej. Warunki rozwoju

 

ROZDZIAŁ II

Historia wydawnicza oraz dzieje recepcji „Dziennika Wileńskiego"

II.1. „... w zamiarze rozszerzenia powszechnego oświecenia...". „Dziennik Wileński" z lat 1805-1806

II.2.,.... do nowego wzrostu i pomnożenia nauk..." „Dziennik Wileński"
w latach 1815-1830

 

ROZDZIAŁ III

Literatura na lamach „Dziennika Wileńskiego"

III.1. Poezja

III.1.1. Parnas klasycyzujący

III.1.2. W kręgu estetyki sentymentalnej

III.1.3. Wobec polskiej tradycji oświeceniowej XVIII wieku

III.1.4. Na gruncie tradycji antycznej oraz nowożytnej spuścizny klasycyzmu francuskiego

III.1.5. Twórczość poetycka młodych romantyków

III.2. Proza

III.2.1. Powiastki moralne

III.2.2. Powiastki orientalne

III.2.3. Powieści sentymentalne

III.2.4. Powieści gotyckie, rycersko-zbójeckie i fantastyczne

III.2.5. Rodzima powieść obyczajowa oraz historyczna

 

ROZDZIAŁ IV

Na gruncie zagadnień publicystycznych

IV.1. Dyskurs o języku polskim

IV.2. Liberalizm kontra obskurantyzm

IV.3. Zainteresowania orientalistyczne

IV.4. Wokół pieśni ludowych

IV.5. Polemika klasyków z romantykami

 

ROZDZIAŁ V

Litteraria w ogłoszeniach wydawniczych, recenzjach i ujęciach syntetycznych

 

Zakończenie

 

Nota bibliograficzna

 

Aneks

Bibliografia zawartości literackiej „Dziennika Wileńskiego" z lat 1805-1806 oraz 1815-1830

 

Bibliografia

 

Indeks osób

 

Summary