Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Deputaci trybunału koronnego 1578-1794. Spis. Cz. III: 1661-1700

Leszek Andrzej oprac. Wierzbicki

KANCELARIA SEJMU, 2017
Stron: 322
Dział:
ISBN: 9788376665337
Wydanie drukowane
 

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

Leszek Andrzej oprac. Wierzbicki

KANCELARIA SEJMU, 2017

Dział:

Stron: 322

ISBN: 9788376665337

„W latach 1661-17 deputatów świeckich wybierano na 27 sejmikach deputackich, z których 13 odbywało się w prowincji wielkopolskiej, a 14 w prowincji małopolskiej. […] W tym samym okresie deputatów duchownych wybierało 12 kapituł z archidiecezji kościelnych w Koronie, które zbierały się na poszczególnych posiedzeniach kapituły generalnej. […] Należy jednak zaznaczyć, że liczba deputatów przewidzianych do uczestnictwa w posiedzeniach Trybunału Koronnego różniła się znacznie od liczby deputatów, którzy faktycznie brali udział w pracach Trybunału. Wynikało to ze zgubnego i coraz bardziej nasilającego się w tym okresie procederu zrywania sejmików deputackich. Jakkolwiek na początku omawianego tu okresu większość tych zgromadzeń kończyła się pomyślnie, to u schyłku XVII wieku większość sejmików deputackich była zerwana”. Ze Wstępu