Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu. Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. I

red. Leszek P. Slupecki, red. Paweł Sierżęga, red. Andrzej Rozwałka

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017
Materiały V Kongresu Mediewistów Polsk;
Stron: 306
Dział:
ISBN: 9788379964642
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

LESZEK SŁUPECKI, O V Kongresie

WOJCIECH FAŁKOWSKI, Historia Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Zamierzenie, które nie miało prawa się udać

MAREK KONOPKA, LUX ET LAUS dla Mistrzów V Kongres Mediewistów Polskich. Rzeszów, 20–24 września 2015 roku – lista zgłoszonych wykładów i posterów

 

Część I. Wykłady plenarne

ANDRZEJ BUKO, Kronika halicko-wołyńska i archeologia: przykład badań na Górze Katedralnej w Chełmie

WŁADYSŁAW DUCZKO, Skandynawowie w Europie Wschodniej i na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Recepcja i odrzucenie –

kiedyś i dzisiaj

ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, O potrzebie uprawiania mediewistyki albo 
o „Polakach-idiotach”. Drobne uwagi do wielkiego problemu

JONATHAN SHEPARD, Anglo-Danish ‘empire-building’, Rus and Byzantium: a background for Bolesław Chrobry?

RUDOLF SIMEK, Demons at work? The Machinations of Demons in Scandinavian History of the Early Middle Ages

JERZY STRZELCZYK, „Arianizm” jako religijna alternatywa u ludów germańskich na przełomie starożytności i średniowiecza

STANISŁAW SUCHODOLSKI, Bolesław Śmiały i Władysław Herman 
w świetle swoich monet, czyli co numizmatyka wnosi do poznania historii Polski w drugiej połowie XI wieku

PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK, Mediewistyka jako antropologia

JERZY WYROZUMSKI, Jan Długosz. Życie i dzieło

 

Część II. Mediewistyka lwowska XIX i XX wieku, do 1939 roku

WOJCIECH IWAŃCZAK, Epoka husycka w badaniach Antoniego Prochaski

BARBARA KLASSA, Stosunki Polski z Rusią w średniowieczu w ujęciu Oswalda Balzera

ЛІДІЯ ЛАЗУРКО, Медієвістична проблематика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” львівського періоду

JERZY MATERNICKI, Tadeusz Wojciechowski i Stanisław Zakrzewski: drogi ich rozwoju naukowego i poglądy metodologiczne

PAWEŁ SIERŻĘGA, Historia średniowiecza na studium historycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza (organizacja i program studiów)