Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695)

Michał Sierba

BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE, 2017
Stron: 416
Dział:
ISBN: 9788360456453
 
 
 

 

Michał Sierba

BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE, 2017

Dział:

Stron: 416

ISBN: 9788360456453

DR MICHAŁ SlERBA (ur. 25 I 1987) ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w 2011 r., po czym podjął studia doktoranckie na tej samej uczelni. Ukończył je w 2016 r. broniąc rozprawę Dobra orlańskie Radziwiłłów 1585-1695. Jej uzupełnioną wersję trzymają Państwo w rękach. W 2011 r. podjął również pracę w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w Dziale Edukacji, od 2017 r. zaś w Dziale Przemysłu Włókienniczego. Jest autorem wielu artykułów naukowych i edycji źródłowych, które opublikował w liczących się polskich periodykach (m.in. w „Klio”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Przegląd Nauk Historycznych”, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, „Studia Podlaskie”, „Acta Universitatis Lodziensis”). Jest również wielokrotnym stypendystą, w tym stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego (2017 r.), w ramach którego wydał Lustrację podlaskich dóbr królewskich z 1602 r. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii Podlasia w XV- XVIII w. (zwłaszcza w ujęciu społeczno- gospodarczym), historii miast i miasteczek, epidemii chorób zakaźnych w XVI-XVIII w., edytorstwa historycznego, muzealnictwa i przemysłu włókienniczego.