Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony

Anna Palusińska

Wydawnictwo KUL, 2017
Stron: 158
Dział:
ISBN: 9788380614550
 
 
 

 

Anna Palusińska

Wydawnictwo KUL, 2017

Dział:

Stron: 158

ISBN: 9788380614550

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp


Rozdział pierwszy
Hierarchiczność świata w filozofii starożytnej
1. Hierarchiczność w filozofii starożytnej jako wyraz odkrycia bytów ponadempirycznych
2. Hierarchia Proklosa jako uzasadnienie politeizmu greckiego


Rozdział drugi
Recepcja i transformacja starożytnej koncepcji hierarchiczności w chrześcijańskiej myśli Pseudo-Dionizego
1. Chrześcijańska koncepcja hierarchii według Pseudo-Dionizego Areopagity
2. Hierarchia w ikonografii


Rozdział trzeci
Hierarchiczność kosmosu odzwierciedlona w świątyni chrześcijańskiej według Maksyma Wyznawcy
1. Kościół jako obraz Boga, świata, człowieka i duszy
2. Obrazy liturgiczne
3. Neoplatonizm Maksyma Wyznawcy


Rozdział czwarty
Hierarchia obrazów według Jana Damasceńskiego
1. Obrona obrazów jako polemika z gnostycyzmem
2. Obraz jako sposób bytowania rzeczywistości


Rozdział piąty
Doktryna Grzegorza Palamasa jako źródło prawosławnej teorii ikony
1. Spór o hezychazm
2. Teoria partycypacji
3. Przebóstwienie
4. Palamizm w teorii ikony
5. Metafizyka światła


Rozdział szósty
Polska ikona jako wyraz patrystycznych i bizantyńskich idei

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks przedmiotowy

Spis ilustracji