Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krokiem zdobywców. Opowieść o I olkuskiej drużynie skautowej 1914-1920

Innocenty Libura

Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2018
Stron: 394
Dział:
ISBN: 9788373547575
 
 
 

 

Innocenty Libura

Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2018

Dział:

Stron: 394

ISBN: 9788373547575

Krokiem zdobywców – to opowieść o I Olkuskiej Drużynie Skautowej im. Tadeusza Kościuszki, osnuta na kanwie wydarzeń z lat 1914-1920. Napisana została w okresie międzywojennym przez jednego z pierwszych członków drużyny, późniejszego harcmistrza – Innocentego Liburę – i ukazać się miała w roku 1939 nakładem Księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu. Wydawnictwo rozpoczęło już druk, gdy wybuchła kolejna wojna światowa. Żaden egzemplarz nie trafił do księgarń – gotowy nakład zniszczyli okupanci. Po wojnie autor pukał wielokrotnie do różnych wydawnictw, ale w „ludowej” Polsce żadne z nich nie zgodziło się na publikację. Treść i duch książki „niebezpiecznie” odbiegały od komunistycznej ideologii.

 

Innocenty Libura (1901-1993) – urodzony w Michałowicach, członek I Olkuskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki, harcmistrz, nauczyciel i pedagog, działacz społeczny, literat. W wojnie 1920 r. żołnierz 201 ochotniczego pp; wraz ze skautami olkuskimi brał udział m.in. w bitwie pod Paprociami i nad Wkrą. Studiował filologię polską i historię sztuki na UW i UJ (doktorat). Nauczyciel jęz. polskiego w Gimnazjum w Olkuszu oraz w I i II Gimnazjum i Liceum w Rybniku. We wrześniu 1939 oficer Armii Kraków, następnie jeniec Woldenbergu. Autor Przewodnika po ziemi rybnicko-wodzisławskiej, Dziejów domowych powiatu [rybnickiego] oraz licznych artykułów o tematyce historycznej i przyrodniczej.