Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

Jadwiga Skowron

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2018
Stron: 154
Dział:
ISBN: 9788322936009
 
 
 

 

Monografia jest poświęcona przekładom najnowszej literatury ukraińskiej na język polski wydanym w Polsce w latach 1989–2014. Autorka zbadała między innymi rozwój polsko-ukraińskich stosunków literackich i wpływ wydarzeń politycznych na recepcję literatury ukraińskiej w Polsce. W monografii opisano także najważniejsze zjawiska ukraińskiego procesu literackiego po roku 1989. Ostatni rozdział publikacji zawiera analizę tłumaczeń wybranych utworów w aspekcie technicznym.

 

Wstęp
Rozdział 1. Rys historyczny
1. Polsko-ukraińskie kontakty literackie w latach 1945–1989
2. Tłumaczenia literatury ukraińskiej w PRL
3. Emigracja polska stymulatorem przekładów z literatury ukraińskiej
4. Obecność literatury ukraińskiej w polskim „drugim obiegu”
5. Nowa sytuacja literatury po przełomach ustrojowych w Polsce i na Ukrainie w latach 1989 i 1991
Rozdział 2. Zarys ukraińskiego procesu literackiego w latach 1989–2014
Rozdział 3. Recepcja literatury ukraińskiej w Polsce po roku 1989
1. Style odbioru polskich czytelników najnowszej literatury ukraińskiej
2. Determinanty obecności literatury ukraińskiej w Polsce w latach 1989–2004
3. Pomarańczowa rewolucja i jej wpływ na zainteresowanie literaturą ukraińską w Polsce w latach 2005–2010
Rozdział 4. Analiza wybranych polskich przekładów najnowszej literatury ukraińskiej
Zakończenie
Bibliografia
Резюме
Summary
Indeks osób