Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie

Weronika Wilczyńska , Maciej Mackiewicz , Jarosław Krajka

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2019
Stron: 686
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323233923

 

Autor: Weronika Wilczyńska , Maciej Mackiewicz , Jarosław Krajka

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2019

Dział:

Stron: 686

ISBN/ISSN: 9788323233923

Publikacja we wszechstronny, interdyscyplinarny sposób wprowadza czytelnika w problematykę komunikacji interkulturowej, naświetlając kwestię od strony teoretycznej i odnosząc ją do różnych sfer życia społecznego i zawodowego. Stanowi przekrojowo ujęte kompendium wiedzy dla osób zaangażowanych w kształcenie obcojęzyczne oraz wszystkich tych, którzy na co dzień utrzymują kontakty interkulturowe w życiu prywatnym lub zawodowym. Autorzy, troje filologów reprezentujących trzy różne specjalności językowe, przedstawiają zjawisko kulturowości jako podbudowę komunikacji interkulturowej w kontekście współczesnego świata. Wykraczają poza granice językoznawstwa stosowanego, ukazując, jak wymiar kulturowy realizuje się poprzez zróżnicowane, językowo-komunikacyjne i psychospołeczne uwarunkowania. Osobne rozdziały poświęcone zostały międzykulturowym aspektom komunikacji elektronicznej i biznesowej oraz edukacji interkulturowej.