Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku

red. Agnieszka Patala

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU, 2018
Stron: 320
Dział:
ISBN: 9788365563675
Wydanie drukowane
 

145,01 130,51

Pozycja dostępna

 

Niezwykle atrakcyjny wizualnie katalog towarzyszący wystawie „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku” prezentującej dzieła malarstwa, rzeźby i złotnictwa powstałe na terenie Śląska oraz na potrzeby tutejszych zleceniodawców w innych ośrodkach europejskich w latach 1440–1520.

Wystawa okazała się doniosłym wydarzeniem w powojennej historii wrocławskiego muzealnictwa – po raz pierwszy od czasów II wojny światowej na czas prezentacji powróciły do Wrocławia i na Śląsk arcydzieła sztuki średniowiecznej znajdujące się w różnych kolekcjach. Zaprezentowane też zostały monumentalne i artystycznie imponujące dzieła malarskie i rzeźbiarskie trudno dostępne na co dzień nawet dla znawców.

Jeszcze nigdy w historii Muzeum Narodowego we Wrocławiu nie pokazano tej klasy arcydzieł sztuki średniowiecznej. Na wystawie zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych badań konserwatorskich i technologicznych, dzięki którym można odkryć tajemnice warsztatowe średniowiecznego artysty, śledzić proces twórczy i podziwiać warstwy dzieł niedostępne zwykle ludzkiemu oku.

Spis treści

— Piotr Oszczanowski: Przedmowa
— Agnieszka Patała: Wstęp
— Grzegorz Myśliwski: Ziemia obiecana czy przystanek? Śląsk jako cel i etap migracji kupców i przedsiębiorców w średniowieczu (XII–XV w.)
— Halina Manikowska: (Nie)spotkanie pielgrzymów ze sztuką 
— Agnieszka Patała: Obcy i nieuchwytni. Aktywność pracowni Wilhelma Kalteysena von Oche, Mistrza Lat 1486–1487 i Mistrza Poliptyku z Gościszowic
— Romuald Kaczmarek: Jakob Beinhart – kariera imigranta. Uwagi o genezie stylu i wczesnych pracach mistrza
— Jan Gromadzki: Śląskie malarstwo miniaturowe od ok. 1440 r. do końca epoki gotyku 
— Agnieszka Patała: Hans Pleydenwurff nad Odrą i wrocławskie konteksty
— Peter Knüvener: Obecność dzieł i wpływów sztuki śląskiej na Łużycach i w Brandenburgii w późnym średniowieczu
— Krzysztof Chmielewski: Technika i technologia tablicowego malarstwa śląskiego w okresie późnego gotyku. Zarys wybranej problematyki

Katalog

— Wokół wrocławskiego Poliptyku św. Barbary (nry kat. 1–7)
— Dorobek pracowni Mistrza Lat 1486–1487 i Mistrza Poliptyku z Gościszowic (nry kat. 8–25)
— Wrocław – Silesiae metropolis: migracje osób i dóbr (nry kat. 26–38)
— Artysta-przedsiębiorca Jakob Beinhart (nry kat. 39–45)
— Migracje i wrocławski Ostrów Tumski (nry kat. 46–59)
— Ślady śląskich peregrynacji (nry kat. 60–62)
— Maszyny zmieniających się obrazów – od podróżnych ołtarzyków po wielkie nastawy ołtarzowe (nry kat. 63–66)

Skróty nazw instytucji
Literatura
Indeks twórców
Źródła ilustracji