Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej

Jarosław Kostrubiec

Wydawnictwo: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2019
Stron: 332
Dział:
ISBN/ISSN: 9788380858664

 

Autor: Jarosław Kostrubiec

Wydawnictwo: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2019

Dział:

Stron: 332

ISBN/ISSN: 9788380858664

Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odniesień do współczesnych instytucji prawa administracyjnego. Współczesne rozwiązania normatywne w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji zespolonej wprost nawiązują do dorobku myśli prawniczej Drugiej Rzeczpospolitej. Koronnym przykładem są ustawy ustrojowe, które używały pojęcia „administracja ogólna” –ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, czy ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Świadczy to o aktualności problematyki będącej osnową niniejszej monografii. W szczególności należy zwrócić uwagę na zasadę zespolenia i dekoncentracji administracji publicznej, czy myśl prawniczą dotyczącą podziału administracyjnego państwa w okresie międzywojennym. Stanowią one świadectwo aktualności doktryny ustrojowego prawa administracyjnego Polski międzywojennej w obowiązującym systemie zespolonej administracji wojewódzkiej i powiatowej.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych, studentów, urzędników rządowej administracji terytorialnej.