Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki

Teresa Liszcz

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Stron: 286
Dział:
ISBN: 9788322791523
 
 
 

 

Teresa Liszcz

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 286

ISBN: 9788322791523

Rozważania zawarte w książce Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki dotyczą głównie przyrodzonej godności ludzkiej oraz innych wartości konstytucyjnych związanych z ludzką pracą, które powinno urzeczywistniać prawo pracy. Dlatego konstrukcja monografii została tak ujęta, by określone wartości poddane były nie tylko szczegółowej analizie z odpowiednimi wskazaniami lub odesłaniami do konkretnych rozwiązań występujących na gruncie prawa pracy, ale owe wartości zostały wyeksponowane w tytułach rozdziałów i podrozdziałów, co nadaje całej publikacji większą przejrzystość i możliwość lepszej percepcji. [...]

Książka reprezentuje wysoki poziom merytoryczny i napisana jest bardzo ladnym językiem oraz znakomicie uźródłowiona. Cytowane w niej prace pochodzą z wielu gałęzi prawa, w tym zwłaszcza z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa cywilnego, a także z zakresu ogólnej teorii prawa. W szerokim aspekcie uwzględniono orzecznictwo sądowe, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko to świadczy o wielkiej erudycji Autorki. 

Z recenzji prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza