Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Spór o "niezrozumialstwo" w dwudziestoleciu międzywojennym

Sylwia Panek

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018
Stron: 408
Dział:
ISBN: 9788376543994
Wydanie papierowe

29,00 26,10

Pozycja dostępna

 

Sylwia Panek

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018

Dział:

Stron: 408

ISBN: 9788376543994

Książka przedstawia jedną z najgłośniejszych polemik krytycznoliterackich dwudziestolecia międzywojennego, zainicjowaną głośnym tekstem Karola Irzykowskiego pt. „Niezrozumialstwo”. Dyskusję z autorem inicjującego spór tekstu podejmują wybitni literaci i krytycy międzywojnia (T. Peiper, Witkacy, J. Ujejski, J. N. Miller, J. Hulewicz, J. Brzękowski, Z. Drohocki, M. J. Wielopolska, W. Pietrzak). Przeprowadzona przez Sylwię Panek analiza zaprezentowanych w tomie tekstów źródłowych pokazuje, że spór o „niezrozumialstwo” należy do najważniejszych dysput krytycznoliterackich międzywojnia nie tylko dlatego, że zyskująca dzięki niemu na rozgłosie kategoria „niezrozumialstwa” współtworzyć będzie - już na stałe - jedną z podstawowych „figur lektury” (W. Bolecki) utworów literackich, ale także z tego powodu, że budowana przeciw poezji ciemnej i hermetycznej kampania Irzykowskiego odsłania nieoczywiste powinowactwo literackich estetyk i pisarskich strategii młodopolskich i awangardowych.