Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Osobiste sprawy i tematy. Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej

Magdalena Śniedziewska

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2019
Stron: 294
Dział:
ISBN: 9788366076105

 

Magdalena Śniedziewska napisała książkę uzupełniającą studia nad pisarstwem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o istotne, nie dość wyraziście dotąd zarysowane aspekty. To precyzyjnie przedstawione doświadczenie emigracji we włoskich realiach. Ludzka egzystencja wiąże się tu nierozdzielnie z twórczością wpisującą się w neapolitańską lokalność. Towarzyszy temu również aktywność w literackim i intelektualnym środowisku, co pociąga za sobą konieczność sięgnięcia po niewykorzystywane dotąd źródła. Niezwykle cenne jest wyeksponowanie związków Herlinga-Grudzińskiego z literacką szkołą sycylijską, która odcisnęła na jego twórczości niekwestionowane, ale niewystarczająco rozpoznane piętno. Autorka analizuje wiele materiałów wiążących się z zaangażowaniem pisarza w ideowe, w tym wypadku antytotalitarne, spory. Książkę zamyka rozdział omawiający dzieje recepcji włoskiego tłumaczenia Innego Świata. W gruncie rzeczy historia ta stanowić może symboliczny ekwiwalent procesu wrastania Herlinga w Italię.

prof. Ryszard K. Przybylski
MAGDALENA ŚNIEDZIEWSKA (ur. 1984) − polonistka i italianistka, autorka książek Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (2013), Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku (2014). Zajmuje się recepcją literatury włoskiej w Polsce, związkami literatury i malarstwa oraz motywami ptasimi w literaturze polskiej.