Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?

red. Marzena Grosicka, red. Dariusz Palacz

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2020
Stron: 430
Dział:
ISBN: 9788380988200
 
 
 

 

W wyniku współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą w Kielcach a Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy współudziale Winnickiego Instytutu Kooperatywnego w Winnicy, podjęte zostały badania naukowe, które miały na celu pogłębienie wiedzy z zakresu tematycznego odnoszącego się do „Zbrodni sądowych w latach 1944–1989”. W ramach wymienionej inicjatywy naukowej szukano odpowiedzi na pytanie, czy był to konformizm, czy też relatywizm moralny środowisk prawniczych? Zasadniczym przedmiotem badawczym była analiza i poszerzenie stanu wiedzy o organach sądowych, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania systemu komunistycznego w PRL i innych krajach tzw. bloku wschodniego. Duże znaczenie miało ukazanie zaangażowania organów siłowych poszczególnych państw w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli rządzących partii, także w aspektach regionalnych. Publikacja podzielona została na trzy części. W pierwszej zamieszczono artykuły dotyczące aspektów prawnych funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w latach 1944–1989. Znajduje się tu dziesięć tekstów polskich i zagranicznych autorów. W drugiej części, obejmującej rozważania na temat działania komunistycznego aparatu represji wobec obywateli Polski i innych krajów tzw. demokracji ludowej, zaprezentowano osiem artykułów. Ostatni element książki stanowią „Komunikaty”, obejmujące trzy teksty autorów z Ukrainy. Odnoszą się one do zagadnień związanych z historią tego kraju.