Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata

red. Agnieszka Czubik, Dominika Dziwisz, Ewa Szczepankiewicz Rudzka

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Societas; 124
Stron: 517
Język: polski
ISBN: 9788381380867
 
 
 

 

red. Agnieszka Czubik, Dominika Dziwisz, Ewa Szczepankiewicz Rudzka

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Societas;

Stron: 517

Język: polski

ISBN: 9788381380867

W prezentowanym zbiorze omówiono wybrane problemy ochrony praw i wolności jednostki pojawiające się aktualnie na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Koncepcja ochrony praw człowieka w dzisiejszym świecie ewoluuje pod wpływem zachodzących z dużą intensywnością procesów gospodarczych, politycznych, kulturowych, a także technologicznych. Procesy te mają także niezwykle ważne znaczenie dla jednostki, wpływając na jej prawa, a tym samym na jej funkcjonowanie we współczesnym świecie.

ze Wstępu

Recenzowana monografia dotyczy problematyki nie tylko ważnej, ale też niezwykle rozległej, bo obejmującej ogromne spectrum zagadnień, które w dodatku zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny. (…) Stan badań nad tą problematyką bardzo wyraźnie oscyluje w ostatnich latach wokół zagadnień związanych z nowymi zjawiskami współczesnego świata, takimi jak m.in. przemiany obyczajowe, katastrofa klimatyczna i ochrona środowiska, nowe technologie w związku z ich oddziaływaniem na styl życia jednostki oraz jej prywatność, warunki egzystencjalne człowieka wobec nasilających się procesów migracji, a także powrót idei nacjonalizmu i ciągle obecny terroryzm (…). Wypada zwrócić uwagę na to, jak wieloaspektowa jest omawiana tu problematyka i jak wrażliwa na zmienność współczesnego świata.

z recenzji prof. dr hab. Barbary Stoczewskiej