Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Projekt Qhapaq Nan

Wyzwania nowego modelu polityki wobec dziedzictwa kulturowego ludów tubylczych

Marta Kania

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Societas; 126
Stron: 219
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381381550
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/70
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

32,00 28,80

Pozycja dostępna

 

Marta Kania

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Societas;

Dział:

Stron: 219

Język: polski

ISBN: 9788381381550

Choć książka Marty Kani dotyczy Projektu Qhapaq Ñan, w rzeczywistości dotyka
znacznie szerszego i głębszego problemu polityki kulturowej i społecznej względem
ludności rdzennej krajów Ameryki Łacińskiej, a w szczególności wyzwań decentralizacyjnych
i dekolonizacyjnych w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym
oraz upodmiotowienia ludności rdzennej. Autorka w sposób szczegółowy
omówiła charakter i konsekwencje najnowszych przemian decentralizacyjnych
w polityce kulturowej Peru oraz kształtowanie się nowego rodzaju prawodawstwa
i praktyk w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem w duchu polityki wielokulturowej.
Jej praca pokazuje, w jakim zakresie przemiany te wpłynęły na Projekt
Qhapaq Ñan, w tym na uwzględnienie korzyści społeczno-kulturowych dla lokalnych
społeczności oraz promocję dziedzictwa na poziomie lokalnym.
z recenzji dr hab. Justyny Olko, Uniwersytet Warszawski
Autorka dokonuje analizy niezwykle ciekawego i cennego materiału źródłowego,
na który składają się zarówno akty prawne, dokumenty prawa międzynarodowego
i peruwiańskiego, jak i dyskurs polityczny władz peruwiańskich oraz wywiady
z pracownikami naukowymi i państwowymi odpowiedzialnymi za Projekt, a także
z przedstawicielami lokalnych społeczności. Dodatkową wartością tej książki
jest to, że jej tematyka poświęcona nowemu modelowi polityki wielokulturowości
i partycypacji jest niezwykle aktualna i niespotykana na polskim rynku wydawniczym,
stanowi więc ważne źródło odniesienia zarówno dla specjalistów, jak i dla
szerszego grona odbiorców.
z recenzji dr Gai Makaran Kubis, Universidad Nacional Autónoma de México
Marta Kania – latynoamerykanistka, doktor nauk humanistycznych Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Zakładu Ameryki Łacińskiej
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka
książek Prekolumbijski image Peru. Rola archeologii i dziedzictwa inkaskiego w kształtowaniu
peruwiańskiej tożsamości narodowej (Kraków 2010) oraz Machupicchu: między archeologią
i polityką (Kraków 2013). Od wielu lat prowadzi badania na terenie Ameryki Łacińskiej,
analizując interesujące ją zagadnienia z dziedziny etnopolityki, polityki kulturowej
i praw kulturowych, studiów nad dziedzictwem oraz wielowymiarowych relacji między
dziedzictwem kulturowym ludności rdzennej a ideologią i praktyką polityczną wybranych
państw regionu.